Beleid en Kwaliteit

Bij Stakka-Zorg staat de kwaliteit van zorg voorop. De uitgangspunten van de kwaliteit van zorg zijn vastgelegd in het kwaliteitssysteem. Het kwaliteitssysteem beschrijft onder andere:

  • de wijze waarop de zorg voor de individuele cliënt is georganiseerd
  • de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de betrokken zorgverleners
  • hoe we ervoor zorgen dat we de kwaliteit van zorg met richtlijnen, opleidingen en training op peil houden

Toetsen van kwaliteit

Om te weten of de kwaliteit van onze zorg op orde is, toetst Stakka-Zorg regelmatig haar zorg- en dienstverlening. Stakka-Zorg voert jaarlijks een interne audit uit. Ook komen externe partijen een onderzoek naar de kwaliteit uitvoeren. Om de kwaliteit van zorg te borgen wordt de zorg van een cliënt regelmatig geëvalueerd. Het doel van het evalueren van de zorg is het meten van het behaalde resultaat en het effect van de begeleiding. De persoonlijk begeleider evalueert met de cliënt de behandeldoelen die de cliënt samen met de begeleider heeft geformuleerd. Op basis van de uitkomsten van de evaluatie worden afspraken gemaakt over het afronden of vervolgen van de begeleiding.

Keurmerk in zorg

Stakka-Zorg is een ISO gecertificeerd bedrijf. Stakka-Zorg voldoet aan de kwaliteitsmanagementsysteem norm: ISO 9001: 2015.

Klachten

Het kan natuurlijk zijn dat je niet tevreden bent over de begeleiding of hoe bepaalde zaken zijn geregeld. Stakka-Zorg vindt het van belang dat jij jouw opmerkingen of klachten aangeeft. Dat geeft Stakka-Zorg de mogelijkheid om de fout te herstellen of naar een oplossing te zoeken.
Onder klachtenregeling staat de verder procedure beschreven.

In het privacy beleid lees je over je rechten als cliënt van Stakka-Zorg.  

Bezoekadres PAND52
Dwarsdiep 52
9521 CK Nieuw-Buinen

 06-29019984
 Contactformulier

Beschikbaarheid
Meer informatie over de huidige beschikbaarheid en eventuele wachtlijsten?

Bekijk beschikbaarheid
Onze locaties
  • - Locatie Dwarsdiep
  • - Locatie Zuiderdiep
  • - Locatie Jabbingelaan
  • - Locatie Industrieweg 1
  • Stakka - Zorg