Werkwijze

Om zorg te kunnen ontvangen van Stakka-Zorg dien je te beschikken over een passende beschikking van:

 • het CJG(V) en/ of sociaal team.
 • het CIZ.
 • en/of een beschikking van de gemeente vanuit de WMO.

Stakka-Zorg heeft contracten voor Zorg in Natura met de gemeente Borger/Odoorn, Coevorden en Emmen en alle gemeentes in de provincie Groningen. Maar levert ook zorg vanuit het persoonsgebonden budget (PGB). Voor de jeugdzorg zijn er contracten afgesloten met de gemeentess in de regio’s Zuidoost- Drenthe. Stakka-Zorg kan je helpen bij het aanvragen van een beschikking. Vul het contact formulier in of bel / app ons, en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Stakka-zorg hanteert een opzegtermijn van 1 kalendermaand bij beëindigen zorg. Opzegging per mail aan info@stakka-zorg.nl

DOELGROEP EN UITSLUITCRITERIA STAKKA-ZORG

De doelgroep van Stakka Zorg bestaat voornamelijk uit jongvolwassenen en jongeren met ontwikkelingsproblematiek zoals autismespectrumstoornissen en hechtingsproblematiek. Deze jongeren hebben vaak vanuit een vroege jeugd al te maken gehad met zorgverlening en lopen er tegenaan dat zij niet de zelfredzaamheid hebben die verwacht wordt. Veel problematiek ontwikkelt zich vanuit het systeem van de jongere waarin eenzelfde problematiek speelt of waarin niet de ondersteuning kan worden geboden die nodig is. Naast de primaire ontwikkelingsstoornissen hebben deze cliënten regelmatig te maken met multi-problematiek als depressies en andere psychische problematiek. In enkele gevallen zijn er cliënten die al langere tijd in het gedwongen kader van de jeugdzorg zichtbaar zijn en eventueel ook uit huis geplaatst worden, in andere gevallen heeft het systeem op tijd zelf om hulp gevraagd omdat de thuissituatie niet langer houdbaar is. Niet iedere zorgvraag kan door Stakka Zorg worden beantwoord. Om vooraf duidelijkheid te kunnen geven aan onze mogelijke cliënten en ketenpartners hebben wij de volgende uitsluitingscriteria vastgesteld:

Cliënten die LVG problematiek hebben, vaak gekoppeld aan een aantoonbaar laag IQ (onder de 70) weinig tot geen leerbaar vermogen om te werken aan zelfstandigheid. De cliënten passen niet binnen de woonvormen en zullen geen aansluiting vinden waardoor het groepsproces verstoord zou worden. Deze cliënten vinden eventueel nog wel plek in een ambulante ondersteuningssetting. Harddrugsgebruik en actieve verslavingsproblematiek op het moment dat dit het begeleidingsproces in de weg gaat staan. Recreatief gebruik van softdrugs buiten de locaties wordt ontmoedigd, het is niet toegestaan om onder invloed terug te keren naar de instelling;

Jongeren en jongvolwassenen met zware psychiatrische of psychische problematiek zonder dat hier een behandelaar aan gekoppeld is. Stakka Zorg is een open instelling, cliënten die dit niet aankunnen en 24/7 toezicht in de nabijheid nodig hebben passen dan ook niet in deze setting en zullen worden verwezen.

Cliënten die lichamelijke zorg nodig hebben of uitvoering van (onplanbare) voorbehouden of risicovolle handelingen. Stakka Zorg biedt buiten ondersteuning bij beheer van medicatie geen lichamelijke zorg aan. Cliënten moeten daarnaast in principe in staat zijn tot het zelfstandig beheren van medicatie, alleen wanneer dit een wens is kan Stakka Zorg een deel van het beheer overnemen door medicatie te bewaren. Cliënten kunnen tijdens de zorg- en dienstverlening veranderen of gedrag vertonen wat bij de intake niet is vermeld. Hierdoor kan het zijn dat Stakka Zorg niet langer de gevraagde zorg- en dienstverlening kan geven. In deze gevallen wordt de cliënt hierover geïnformeerd en krijgt de kans om zijn of haar gedrag aan te passen. Indien dit niet gebeurd zal er samen met de cliënt gezocht worden naar een passende oplossing.

De volgende punten kunnen een rol spelen bij het besluit om de zorg- en dienstverlening te beëindigen:

 • Onveilig voor medecliënten en/of eigen medewerkers
 • Fysieke agressie
 • Ernstige verslavingsproblematiek
 • Suïcidaliteit van cliënt

Wet Zorg en Dwang/Vrijheidsbeperking

 • Stakka-Zorg heeft als zorginstelling in principe alleen te maken met cliënten die vanuit vrijwillige deelname zorg ontvangen. Het is echter mogelijk dat cliënten het niet volledig eens zijn met de zorgverlening die zij ontvangen of dat er in goed overleg met de cliënt, mantelzorgers en andere zorgverleners zorg moet worden ingezet die voor de cliënt vrijheid beperkend werkt. Het standpunt van Stakka-Zorg rond de inzet van vrijheid beperkende maatregelen is dat onze medewerkers in principe geen gedwongen zorg verlenen. Gezien de doelgroep en de werkwijze past de inzet van vrijheid beperkende maatregelen niet bij ons, cliënten die hiervoor in aanmerking komen zullen worden overgedragen aan andere zorginstellingen voor het verlenen van de zorg. In het geval een ketenpartner zorg levert aan een cliënt van Stakka-Zorg en vrijheid beperkende maatregelen toepast wordt hiervan melding gemaakt in het dossier van de cliënt.

In de toekomst is het mogelijk dat het beleid wordt aangepast. De directie kijkt periodiek naar het beleid, de Wet Zorg en Dwang en zal bij het innemen van een nieuw standpunt altijd het overleg zoeken met medewerkers en cliënten.

Bezoekadres PAND52
Dwarsdiep 52
9521 CK Nieuw-Buinen

 06-29019984
 Contactformulier

Beschikbaarheid
Meer informatie over de huidige beschikbaarheid en eventuele wachtlijsten?

Bekijk beschikbaarheid
Onze locaties
 • - Locatie Dwarsdiep
 • - Locatie Zuiderdiep
 • - Locatie Jabbingelaan
 • - Locatie Industrieweg 1
 • Stakka - Zorg