Huisregels & Afspraken

Er wordt samengewoond in huizen met slaapkamers en appartementen. Er wonen zoveel mensen in het huis als dat er slaapkamers en of appartementen zijn.

Ordelijk en bovenal prettig samen wonen kan niet zonder huisregels en afspraken. Deze regels en afspraken waarborgen de veiligheid en leefbaarheid van iedereen, dus ook van onze medewerkers. De huisregels en afspraken kunnen verschillen per huis omdat wij rekening houden met zaken als leeftijd en zelfstandigheid. Het je te houden aan regels en afspraken kan soms ook een leerdoel zijn. Dit wordt dan opgenomen in je persoonlijk begeleidingsplan

Het niet naleven van de huisregels en afspraken kunnen leiden tot maatregelen en in het uiterste geval kan de samenwerking opgezegd worden. In dat geval kan de cliënt helaas niet meer langer bij ons blijven wonen.

Er zijn echter een aantal zaken die tot het onmiddellijk stopzetten van de samenwerking leiden vanwege hun ernstige aard:
Het ernstig in gevaar brengen van de veiligheid voor zowel de cliënt als voor anderen,

  • geweld en agressie of het dreigen daarmee,
  • diefstal,
  • drank- of drugsmisbruik.

Elk huis heeft een eigen rook- en brandveiligheidsbeleid. Binnen roken mag op geen enkele locatie van Stakka-Zorg. Met betrekking tot deze regels, maar ook tot de andere huisregels en afspraken, geldt dat deze worden uitgereikt en besproken wanneer er een nieuwe bewoner bijkomt.

In elk huis beschikken de bewoners over een eigen kamer met een slot waar zij de sleutel van hebben. Daarom is het raadzaam om waardevolle spullen in de kamer te bewaren en niet te laten rondslingeren. In het geval dat er wel wat gestolen wordt, dan wordt hier altijd melding van gedaan bij de politie.

Stakka- Zorg is niet aansprakelijk voor diefstal, vernieling of vermissing van persoonlijke eigendommen.

Op alle locaties van Stakka-Zorg zijn huisdieren niet toegestaan.

Indien de cliënt een woning of kamer van Stakka- zorg huurt, dan is er sprake van een koppelbeding tussen het huurcontract en het hulpverleningsplan.

Stopt de zorg, dan stopt ook het wonen bij Stakka-Zorg Indien de cliënt zelf en bij een andere partij huurt, is er geen sprake van dit koppelbeding.

Iedere locatie van Stakka-Zorg heeft naast deze regels en afspraken ook nog een aantal regels die per locatie verschillen. Dit wordt met nieuwe cliënten individueel besproken.

Cameratoezicht:

In verband met de veiligheid heeft Stakka-Zorg in de openbare ruimtes camera toezicht. Dit om te voorkomen dat er zich onveilige situaties voordoen en er geen ongewenst bezoek binnen komt.

Bezoekadres PAND52
Dwarsdiep 52
9521 CK Nieuw-Buinen

 06-29019984
 Contactformulier

Beschikbaarheid
Meer informatie over de huidige beschikbaarheid en eventuele wachtlijsten?

Bekijk beschikbaarheid
Onze locaties
  • - Locatie Dwarsdiep
  • - Locatie Zuiderdiep
  • - Locatie Jabbingelaan
  • - Locatie Industrieweg 1
  • Stakka - Zorg